بیانیه دانشجویان سوسیالیست پلی تکنیک در اعتراض به صدوراحکام سنگین علیه دانشجویان

احمد قصابان ، مجید توکلی و احسان منصوری ، سه دانشجوی پلی تکنیک ، پس ازتحمل بیش از 5 ماه شکنجه و زندان ، دربیدادگاه رژیم حاکم به جرم نقد حاکمیت به چندین سال حبس محکوم شده اند। احکام سنگین صادره علیه دانشجویان منتقد ، به روشنی بیانگر اراده حاکمیت در سرکوب دانشگاه به عنوان بخشی از جامعه است . قدرت دانشگاه در نقد دانشجوست . استبداد ازنقد وحشت دارد . ازاین رو در سرکوب جامعه از سوی حاکمیت ، سرکوب دانشگاه جایگاهی ویژه می یابد . بی تردید صدور احکام زندان طولانی مدت علیه دانشجویان فعال و سرکوب جنبش دانشجویی ، در راستای شکنجه ، زندان و سرکوب فعالین جنبش کارگری ، زنان و معلمان است
در چنین شرایطی ، اتحاد و مبارزه یکپارچه دانشجویان و پافشاری آنان بر نقد رادیکال حاکمیت و پایه های اقتدار آن ، ضرورتی بدیهی است . این مبارزات تنها در صورت سازماندهی دانشجویان در قالب یک تشکل مستقل نتیجه بخش خواهند بود. تنها در این صورت است که دانشجویان بازیچه دست جناحهای قدرت و قربانی نزاع آنان نخواهند گشت و با تکیه بر قدرت واقعی خود ، حاکمیت را وادار به عقب نشینی در برابر خواسته های خود خواهند نمود. بی شک تشکلی که در شرایط دشوار مبارزه در راه آزادی و برابری ، از اصول و مواضع خود دست برمی دارد و فرصت طلبانه، به بهانه کاستن از فشار حاکمیت بر دانشگاه و برآورده ساختن مطالبات دانشجویان ، وابسته اصلاح طلبان درون حاکمیت و مدافع منافع آنان می شود ، شایستگی رهبری مبارزات رادیکال دانشجویی را ندارد .این حقیقتی است که در سالهای اخیر مبارزات دانشجویی بارها به اثبات رسیده است
ایجاد خفقان شدید در جامعه و سرکوب بی سابقه آزادی های اجتماعی ، بی ارتیاط با موقعیت رژیم در عرصه بین المللی و تهدیدهای امپریالیسم جهانی نیست । بی تردید مساله جنگ از اصلی ترین بحران های پیش روی جامعه ماست. نظام سرمایه داری برای تامین منافع زورمدارانه خود ، در ادامه جنگ های ساخت سرمایه ، حمله به ایران و به قدرت رساندن حکومتی وابسته را به طور جدی در دست بررسی دارد . بهانه جنگ با ایران ، چون جنگ های پیشین ، دستیابی رژیم به سلاح هسته ای ، پیشبرد دموکراسی لیبرالی و یا مبارزه با تروریسم خواهد بود . آنچه تا به حال از خصومت میان سرمایه داری جهانی و اسلام سیاسی نصیب مردم ایران شده ، فقر روزافزون و سرکوب گسترده است . بی شک جنگ نیز چیزی جز ویرانی و فقر و بدبختی عاید ما نخواهد ساخت . در این میان مخالفت با هرگونه دخالت خارجی در تعیین سرنوشت مردم ، آشکار نمودن قصد واقعی امپریالیسم در حمله به کشور و رسوا نمودن لیبرالهای هوادار جنگ در حین مبارزه با ارتجاع حاکم ، وظیفه قطعی دانشجویان آگاه و مبارز است. در این راه پیوند جنبش دانشجویی با دیگر جنبش های رهایی بخش اجتماعی چون جنبش کارگری ، جنبش زنان و جنبش معلمان یک ضرورت بدیهی است .تنها راه رهایی از وضعیت موجود ، آگاهی توده های مردم و خواست آنها برای تغییر وضعیت موجود و ساختن جامعه ای انسانی است . و ما، در راه رهایی جز زنجیرهایمان چیزی برای از دست دادن نداریم

زنده باد آزادی و برابری
دانشجویان سوسیالیست پلی تکنیک

۲ نظر:

میلیتانت گفت...

درود رفقا
در وب لاگ میلیتانت به شما لینک داده شد. لطفا شما هم به میلیتانت لینک دهید

موفق باشید
با درود های گرم رفیقانه

مسئول فنی وب لاگ میلیتانت

http://www.militantmag.blogfa.com/

سعید ولدبیگی گفت...

انتقادي بر بيانيه اعلام مواضع پيرامون جبهه چپ کارگري....چپ دانشگاه و هوشياري از فضاي پيش رو!